PRIVACYBELEID

LAATSTE UPDATE: AUGUSTUS 2021

 

MONDAY Haircare doet er alles aan om uw privacy te beschermen online. MONDAY Haircare wordt in dit privacybeleid aangeduid als “wij”, “we”, “onze” of “ons”. Wij vinden het erg belangrijk dat u onze websites kunt gebruiken en ervan kunt genieten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over uw privacy. Dit privacybeleid is bedoeld om te helpen begrijpen hoe uw persoonlijke informatie wordt behandeld. Lees dit privacybeleid en alle andere privacykennisgevingen die we mogelijk bij specifieke gelegenheden verstrekken wanneer we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken.

 

1. OVER ONS PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid beschrijft de persoonlijke informatie die door ons kan worden verzameld en verwerkt, waarvoor we uw persoonlijke informatie gebruiken, wanneer we uw informatie verzamelen, hoe we uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken en openbaar maken, en de keuzes die u kunt maken over uw persoonlijke informatie.​ Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites van MONDAY Haircare (hoe dan ook geopend of gebruikt), hetzij via PC’s, mobiele apparaten of andere technologie (“Apparaat”) en andere interactieve functies, applicaties of downloads die door ons worden beheerd en die beschikbaar zijn via deze websites en dit Privacybeleid bevatten, dat is opgesteld en wordt onderhouden door MONDAY Haircare (gezamenlijk “Website”). Door de website te gebruiken, erkent u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

 

2. WIE WIJ ZIJN

Dit privacybeleid is opgesteld namens ZURU Inc, waarvan MONDAY Haircare één merk is. MONDAY Haircare wordt in dit privacybeleid aangeduid als “wij”, “we”, “onze” of “ons”. Ons adres is Room 1202, Energy Plaza, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong, China.

 

3. WAT VOOR INFORMATIE VERZAMELEN WE?

We verzamelen informatie die rechtstreeks verband houdt met de producten en diensten die u kiest, inclusief automatisch verzamelde informatie en persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie (Cookies) wordt door MONDAY Haircare alleen gebruikt voor geaggregeerde statistische analyses of systeembeheerdoeleinden. U kunt hier meer leren over ons Cookiebeleid. Er zal geen poging worden ondernomen om gebruikers of hun surfactiviteiten te identificeren, tenzij wettelijk vereist.

​Persoonlijke informatie is informatie over een identificeerbare persoon of een persoon die redelijkerwijs identificeerbaar is, ongeacht of de informatie waar is of niet. Het soort persoonlijke informatie dat we verzamelen kan het volgende bevatten:

— Identificatiegegevens zoals een echte naam, alias, postadres, telefoonnummer en/of e-mailadres, postcode, accountnaam;
— Demografische details zoals leeftijd en/of genslacht;
— Informatie over internet of andere elektronische netwerkactiviteiten, waaronder browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis (bijvoorbeeld – de vorige website die u hebt bezocht) en informatie over de interactie van een consument met een website op internet; en applicatie- of advertentieproducten waarin u geïnteresseerd bent;
— Apparaatinformatie en informatie die u helpt toegang te krijgen tot Diensten (zoals aanmeldingsgegevens, Wi-Fi-netwerknaam, IP (Internet Protocol) -adres (een nummer dat uniek is voor de machine waarmee u verbinding hebt met internet), enz.;
— Geolocatie-informatie zoals land, stad en adres;
 Bestelinformatie en ander aankoopbewijs wanneer u een productprobleem indient;
— Enquête-informatie; en
— Andere informatie die nodig is voor uw aanvraag.

 

4. WANNEER VERZAMELEN WE INFORMATIE?

We kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u:

— Een aanvraagformulier invult, zich inschrijft bij een dienst;
— Telefonisch of via een apparaat contact met ons heeft;
— Een interactieve activiteit gebruikt, meedoe aan een prijsvraag of wedstrijd;
— Ons e-mailt;
— Uw persoonlijke gegevens doorgeeft via de website;
— Ons na een bezoek aan de website vraagt om contact met u op te nemen; en
— Ermee instemt een online-enquête in te vullen.

 

5. HOE VERZAMELEN WE INFORMATIE?

We verzamelen persoonlijke informatie wanneer u deze aan ons verstrekt, en alleen voor zover nodig om het product of de dienst te leveren waar u om hebt gevraagd of om onze interne administratieve handelingen uit te voeren.

Mogelijk ontvangen we automatisch gevraagde informatie via cookies. Wanneer u met ons communiceert op internet, stuurt ons systeem u automatisch een ‘cookie’. Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die door een webserver naar uw computer, elektronische tablet of smartphone wordt gestuurd en waarmee uw apparaat kan worden herkend. Het wordt gebruikt om uw internetsessies op dat apparaat af te handelen en bevat een unieke identificatie.

Andere informatie die door de cookie wordt opgeslagen, omvat websiteverkeersgegevens. Deze gegevens worden niet gebruikt om individuele details te identificeren. We verzamelen de gegevens alleen in anonieme resultaten om onze mogelijkheden en services voor internetgebruikers te evalueren en te verbeteren. U kunt cookies uitschakelen met behulp van de voorkeuren van uw browser, maar sommige functies van de website werken mogelijk niet als u dat doet. U kunt hier meer leren over ons Cookiebeleid.

We ontvangen ook informatie via derden wanneer u onze pagina bezoekt op sociale mediasites of kanalen (bv. Facebook, Instagram etc).

We kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen. Technische gegevens van de volgende partijen:

— Analyseproviders, zoals Google Analytics;
— Zoekinformatieproviders zoals Google en Bing.
— App store-providers, zoals de Apple App Store en Google Play We verzamelen persoonlijke informatie van u op een wettige en eerlijke manier en niet op onredelijke wijze.

 

6. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

We zullen persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor het leveren of aanbieden van goederen en diensten aan u, voor alle doeleinden die u redelijkerwijs mag verwachten, voor elk ander wettelijk toegestaan doel of voor andere doeleinden met uw toestemming. Dit kan bekendmakingen omvatten aan organisaties die ons technische en ondersteunende diensten bieden, en professioneel advies.

We gebruiken persoonlijke informatie op de volgende manieren om:

— U te voorzien van nieuws en informatie betreffende onze producten en diensten;
— Onze producten en diensten te leveren, voorzien, sourcen, beheren en verbeteren;
— U marketing- en promotiemateriaal te sturen waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd bent;
— Uw feedback te vragen voor marktonderzoeksdoeleinden. Deelname aan feedback zoals online enquêtes is volledig vrijwillig en anoniem. Het wordt niet gebruikt om identificerende informatie over een persoon te verzamelen;
— Intellectuele eigendom en onze wettelijke rechten te beschermen; of
— Onze rechten of eigendommen te beschermen en te voldoen aan juridische processen, waaronder mogelijk bekendmakingen aan wetshandhavings-, regelgevende of overheidsinstanties.

U kunt op elk moment verzoeken dat we u geen e-mails of andere berichten meer sturen. Verzoeken dienen worden gericht aan de klantenservice—zie Contacteer Ons.

Directe marketing

Van tijd tot tijd kunnen we de persoonlijke informatie die we van u verzamelen gebruiken om bepaalde producten en diensten te identificeren die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. We kunnen dan contact met u opnemen om u te informeren over deze producten en diensten en hoe ze u kunnen helpen. Elk rechtstreeks geadresseerd marketingcontact dat door Rascal and Friends wordt verzonden of gemaakt, bevat een middel waarmee u zich kunt uitschrijven (of afmelden) voor het ontvangen van verdere marketinginformatie. Verder kunt u ons ten allen tijde instrueren om eerdere toestemming die u hebt gegeven om marketingcommunicatie van ons te ontvangen, te verwijderen. Verzoeken dienen worden gericht aan de klantenservice—zie Contacteer Ons.

Deelnemers van wedstrijden, prijsuitreikingen en loterijen

We kunnen via de website wedstrijden, prijsuitreikingen en loterijen aanbieden waarvoor mogelijk registratie vereist is. Door deel te nemen aan een wedstrijd, loterij of prijsvraag, gaat u akkoord met de voorwaarden en officiële regels die van toepassing zijn op die specifieke promotie. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een wedstrijd, prijsvraag of wedstrijd, kunnen we persoonlijke informatie bekendmaken aan derden of het publiek in verband met het beheer van een dergelijke wedstrijd, prijsvraag of loterij, inclusief, maar niet beperkt tot, in verband met de selectie van de winnaar, prijsvervulling, en zoals vereist door de wet of toegestaan door de officiële regels, zoals op een winnaarslijst.

Sollicitanten

We verzamelen informatie van sollicitanten. Deze informatie zal persoonlijke informatie bevatten zoals naam, adres, werkgeschiedenis en referentiegegevens.

Over het algemeen verzamelen we persoonlijke informatie rechtstreeks van de sollicitant, maar sommige informatie kan worden verstrekt door derden die personeelsdiensten leveren. Persoonlijke gegevens van sollicitanten worden gebruikt voor wervingsdoeleinden en om de sollicitatie van de kandidaat te evalueren. Waar we de informatie voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we vooraf de toestemming van de sollicitanten vragen.

 

7. HET DELEN VAN INFORMATIE

We kunnen informatie delen binnen de bedrijvengroep van ZURU Inc, inclusief onder haar dochterondernemingen en verwante of gelieerde bedrijven (“Groep van bedrijven”).

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met serviceproviders die namens ons diensten verlenen en ons helpen bij het runnen van ons bedrijf, waaronder het runnen van onze sites en wedstrijden, het bezorgen van onze e-mails, het analyseren van de gegevens die we verzamelen en het sturen van de producten en diensten die u heeft aangevraagd. We delen alleen de persoonlijke informatie die nodig is voor deze bedrijven om de door ons gevraagde taken te voltooien. Ze zijn verplicht om uw informatie op dezelfde manier te beschermen als wij en zullen deze niet delen of gebruiken voor andere doeleinden.

​We delen informatie op sociale media. Sommige van onze websites kunnen links naar sociale media bevatten, zoals Facebook. Als u op één van deze links klikt, kan deze uw IP-adres verzamelen en vastleggen welke pagina u op dat moment bezocht. Social media kunnen ook cookies gebruiken zodat de functie naar behoren kan functioneren. Social media worden gehost door derden. Wanneer u erop klikt, worden uw persoonlijke gegevens door die derde partij verwerkt volgens hun eigen privacybeleid.

​Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet. We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve voor een aantal noodzakelijke zakelijke doeleinden die wettelijk zijn toegestaan of als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze derden zijn overeengekomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de informatie te bewaren. We delen uw persoonlijke gegevens niet buiten ZURU Inc behalve:

— Wanneer we het privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden of het cookiebeleid dienen af te dwingen;
— Wanneer we de veiligheid, beveiliging, rechten en eigendommen van ons bedrijf, onze klanten of externe partners moeten beschermen;
— Wanneer we moeten voldoen aan wettelijke procedures of als openbaarmaking van de gegevens wettelijk verplicht is; of
— Als een fusie, overname of verkoop van activa ooit betekende dat we informatie moesten delen met een derde partij. In dit geval zullen we u een e-mail sturen en een bericht op onze website plaatsen om de wijziging van eigenaar te publiceren en we zullen u ook vertellen hoe uw gegevens zouden worden gebruikt en u opties geven met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 

8. GEGEVENSOVERDRACHT, OPSLAG EN VERWERKING

ZURU Inc doet zaken over de hele wereld en de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, wordt overgebracht naar, opgeslagen in of verwerkt in onze kantoren of door derden die dergelijke diensten namens ons uitvoeren. Alle informatie die we van u verzamelen, bevindt zich mogelijk in landen met privacywetten die kunnen verschillen van waar u woont. We zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd door van al onze groepsmaatschappijen en serviceproviders te eisen dat ze dezelfde regels volgen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Door onze Diensten te gebruiken, zal de overdracht, verzameling en verwerking van gegevens plaatsvinden zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid, onze Gebruiksvoorwaarden en andere voorwaarden die op het moment van verzameling zijn verstrekt. Telkens wanneer uw persoonlijke informatie wordt overgedragen, opgeslagen of verwerkt door ons of door derden die dergelijke services namens ons uitvoeren, zullen we redelijke stappen ondernemen om de privacy van uw persoonlijke informatie te beschermen.

 

9. DATABEVEILIGING

ZURU Inc doet er alles aan om uw vertrouwen te behouden door uw persoonlijke informatie te beschermen en te beveiligen. We hebben redelijke commerciële normen voor technologie en operationele beveiliging om alle aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen tegen misbruik, interferentie, verlies, ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking. We beperken de toegang tot persoonlijke informatie tot personen met een zakelijke behoefte in overeenstemming met de reden waarom de informatie is verstrekt.

​Het internet is niet 100% veilig. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites en apps volledig veilig zal zijn. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van internet. Dit omvat het niet delen van uw wachtwoorden. Deze website kan links bevatten naar websites van derden, zoals Facebook. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derde partijen gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

​We zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een datalek wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

10. HOE LANG ZULLEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJHOUDEN?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

​Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we kunnen die doelen bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten.

 

11. UW RECHTEN

Als u zich wilt afmelden voor bv. nieuwsbrieven of marketing-e-mails kunt u dit doen via de link in die e-mails. Als u geplaatste cookies wilt verwijderen, helpt ons cookiebeleid u te zien hoe u dat moet doen. Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. ZURU Inc houdt zich aan de rechten die aan EU-burgers zijn verleend op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Californische burgers op grond van de California Consumer Protection Act (CCPA). Deze rechten zijn als volgt:

​Verzoek om openbaarmaking van uw persoonlijke informatie of toegang tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een “verzoek om toegang tot gegevens”). Dit stelt u in staat om aanvullende details of een kopie van de persoonlijke gegevens die we over u hebben te ontvangen en om te controleren of we deze rechtmatig verwerken. Het bestand met uw persoonlijke gegevens wordt bewaard op onze servers en die van onze serviceproviders.

Dit recht is onderworpen aan bepaalde uitzonderingen (zie hieronder) die wettelijk zijn toegestaan.

​Uitzonderingen
Uw recht op toegang tot uw persoonlijke informatie is niet absoluut. In sommige gevallen staat de wet ons toe om uw verzoek om toegang tot uw persoonlijke informatie te verstrekken, te weigeren. Dergelijke omstandigheden kunnen zijn:

— Toegang zou een ernstige bedreiging vormen voor het leven of de gezondheid van een individu;
— Toegang zou een onredelijke impact hebben op de privacy van anderen;
— Het verzoek is lichtzinnig;
— De informatie heeft betrekking op een commercieel gevoelig besluitvormingsproces;
— Toegang zou onrechtmatig zijn; of
— Toegang kan handhavingsactiviteiten, een beveiligingsfunctie of commerciële onderhandelingen schaden.

Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we over u bewaren. Dit stelt u in staat om eventuele onvolledige of onnauwkeurige gegevens die we over u bewaren te laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt moeten verifiëren.

Verzoek om verwijdering of het wissen van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen persoonlijke gegevens te verwijderen of te wissen als er geen goede reden is waarom wij deze blijven verwerken. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te wissen wanneer u met succes uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), waar we uw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar we uw persoonlijke gegevens moeten wissen om voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd in staat zullen zijn om aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.

Bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer we berusten op een legitiem belang (of die van een derde partij) en er is iets met uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond omdat u denkt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U heeft ook het recht om bezwaar te maken wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor direc tmarketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden opheft.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens. We zullen u of een derde partij die u heeft gekozen uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gemakkelijk bruikbaar formaat of in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht is bedoeld als antwoord op een verzoek om openbaarmaking of alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie die u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

U kan uw toestemming op elk moment intrekken wanneer we vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die wordt uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we mogelijk bepaalde producten of diensten niet meer aan u leveren. We zullen u informeren als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Niet tracken. De Californische wet vereist dat we u laten weten hoe we reageren op Do Not Track-signalen (DNT, signalen om niet te volgen) van de webbrowser. Omdat er momenteel geen branche- of wettelijke norm is voor het herkennen of eren van DNT-signalen, reageren we hier momenteel niet op. We wachten op het resultaat van het werk van de privacygemeenschap en de industrie om te bepalen wanneer een antwoord passend is en welke vorm dit aan zou moeten aannemen. Als u “Niet tracken” inschakelt op uw websitebrowser, respecteren we uw keuze.

We hebben geen geautomatiseerde verwerking, profilering inbegrepen. Als u een van de hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen of als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, ga dan naar Contacteer Ons. Om te controleren en te bevestigen dat u de juiste betrokkene bent, dient u ons uw naam en e-mailadres te geven wanneer u ons een e-mail stuurt.

 

12. DEZE WEBSITE IS NIET VOOR KINDEREN BEDOELD

Onze website is bedoeld voor volwassenen. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 16 zonder toestemming van een ouder of voogd. Als u een ouder of wettelijke voogd bent en denkt dat uw kind onder de 16 ons informatie heeft gegeven, neem dan contact met ons op via Contacteer Ons.

 

13. UPDATES M.B.T DIT PRIVACYBELEID

We zullen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken door het hier bij te voegen. We zullen de manier waarop we met eerder verzamelde informatie omgaan niet wijzigen zonder kennisgeving. Indien van toepassing vragen wij ook uw toestemming. Kijk regelmatig op onze sites voor updates.

 

14. CONTACT US

Om contact met ons op te nemen met een vraag, verzoek, klacht of een privacyvraag, gaat u naar: https://nl.mondayhaircare.com/contact-us/

Een lid van ons klantenserviceteam probeert binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

Wishlist 0
Continue Shopping

THE PINK LIST

Wil je dat wij jou leuke dingen toesturen?

Wij komen een keer per maand piepen in je inbox met tips voor goede haardagen, winacties waaraan je wilt meedoen en je krijgt als eerste nieuws over nieuwe producten en kortingen.

(Maak je geen zorgen, wij haten spam net zoveel als jij.)

*By signing up with your phone number or email, you agree to receiving occasional newsletters, promotions, and updates from MONDAY Haircare