GEBRUIKSVOORWAARDEN

LAATSTE UPDATE: AUGUSTUS 2021

 

Druk:

ZURU Inc
Room 1202, Energy Plaza, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong, China 

Postadres:

ZURU Inc
Room 1202, Energy Plaza, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong, China
Telefoon: +852 374 69 003
E-mail: [email protected]

 

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitgegeven namens ZURU Inc (“MONDAY Haircare”). MONDAY Haircare wordt in deze gebruiksvoorwaarden “wij”, “we”, “onze” of “ons” genoemd. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites (hoe dan ook geopend of gebruikt) die eigendom zijn van ons, hetzij via pc’s, mobiele apparaten of andere technologie (“apparaat”) en andere interactieve functies, applicaties of downloads die door ons worden beheerd en die beschikbaar gesteld worden via deze websites en die deze door ons geproduceerde en onderhouden gebruiksvoorwaarden (gezamenlijk “Website”) bevatten.

 

1. OVEREENKOMST MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen vooraleer u deze Website gebruikt. Door onze website te gebruiken, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Gelieve deze website niet te gebruiken als u niet akkoord bent met de gebruiksvoorwaarden. Gelieve ook ook het Privacybeleid en het Cookiebeleid van onze website na te lezen, die onze gegevensverzameling en gebruikspraktijken bepalen.

 

2. EIGENDOM

Website en Inhoud

Alle materiële kenmerken of weergaven op de website, inclusief maar niet beperkt tot alle tekst, scripts, code, ontwerpen, afbeeldingen, muziek, video’s, applicaties, interactieve functies, artikelen, stickers, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en andere inhoud (“Inhoud”) is eigendom van ons, onze licentiegevers of onze leveranciers. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden beschreven.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en logo’s (“merken”) die op de website worden gebruikt, zijn van ons, onze licentiegevers of onze leveranciers. Het is u verboden de Merken op welke manier dan ook te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U verkrijgt geen licentie of eigendomsrechten op handelsmerken, servicemerken of handelsnamen door uw toegang tot of gebruik van de website.

Mededelingen

— Alle elementen van de website, inclusief maar niet beperkt tot de website en inhoud en handelsmerken, worden beschermd door handelsopmaak, copyright, handelsmerken en andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.
— Behalve wanneer anderszins uitdrukkelijk door ons aangegeven in specifieke documenten die op de Website zijn geplaatst, bent u bevoegd om Inhoud uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden te bekijken, af te spelen, af te drukken en te downloaden.
— Buiten de specifieke gebruiksrechten die wij u in verband met de Website hebben verleend, mag u geen gebruik maken, bewerken, vertalen, weergeven, downloaden, wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken van creëren, overdragen of verkopen, of op welke manier dan ook exploiteren van inhoud of handelsmerken. U zult geen copyright-, handelsmerk- of andere eigendomskennisgevingen van de website of inhoud op de website verwijderen.
— De website en inhoud, handelsmerken, blijven het exclusieve eigendom van ons of onze licentiegevers of leveranciers, voor zover van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is overeengekomen
— Communicatie of materiaal dat u via e-mail of anderszins naar de website verzendt, inclusief vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, is en wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alles wat u verzendt of plaatst, kan door ons of haar gelieerde ondernemingen worden gebruikt voor legale doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Verder staat het ons vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die zijn opgenomen in elke communicatie die u naar de website stuurt, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en marketen van producten die dergelijke informatie gebruiken.

 

3. PARTNERS OP HET PLATFORM

Van tijd tot tijd kunnen we linken naar of samenwerken met websites van derden, sociale-mediaplatforms, mobiele apps en andere producten en diensten (“Derden”). U kunt via de website mogelijk verbinding maken met deze derde partijen, maar dit betekent niet dat we deze derde partijen -die onderhevig zijn aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid- of hun activiteiten onderschrijven, beheren of controleren. U dient de sites van derden en de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zorgvuldig door te nemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het beleid of de activiteiten van derden en u communiceert op eigen risico met derden.

 

4. GEBRUIKSBEPERKINGEN

We geven u toestemming om onze Website te gebruiken zolang u niet:

— De inhoud op de website gebruikt voor commerciële doeleinden;
— De inhoud of de website gebruikt voor illegale doeleinden;
— Tracht ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de computersystemen of netwerken van andere gebruikers die aan de Website zijn gekoppeld;
— De Website wijzigt of tracht te wijzigen of op enigerlei wijze ermee te knoeien
— De website of enige inhoud erop te gebruikt op een manier die inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, waaronder handelsmerk, auteursrecht, privacy- of publiciteitsrecht; of
— Netwerken die verbonden zijn met de Website verstoren of de voorschriften, het beleid of de procedures van dergelijke netwerken schenden.

 

5. DISCLAIMERS

Voor zover wettelijk toegestaan, wordt alles op de Website aan u geleverd “zoals het is” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toestaan, dus sommige van bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Controleer uw lokale wetten voor eventuele beperkingen of beperkingen met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties. We doen redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie op de website op te nemen. We geven echter geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze website. We nemen ook geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of browsen op de website of het downloaden van materiaal, gegevens , tekst, afbeeldingen, video of audio van de website.

 

6. SCHADELOOSSTELLING

Voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord om ons, onze licentiegevers, licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere geautoriseerde gebruikers, en elk van de respectieve wederverkopers, verdelers, serviceproviders en leveranciers, en alle respectieve functionarissen, directeuren, eigenaren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden van de voorgaande entiteiten (gezamenlijk, de “Gevrijwaarde Partijen”) onschadelijk van en tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten (inclusief verrekeningskosten en alle juridische of andere vergoedingen en kosten voor het onderzoeken of verdedigen van acties of bedreigde acties) van de Gevrijwaarde Partijen in verband met claims die voortvloeien uit een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden of claims die voortvloeien uit uw gebruik van de Website. U zult uw uiterste best doen om met ons samen te werken bij de verdediging van een claim. We behouden ons het recht voor om, op eigen kosten, een afzonderlijke raadsman in te schakelen en de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan vrijwaring door u.

 

7. JURISDICTIE

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Hong Kong, zonder gevolg te geven aan beginselen van wetsconflicten. Behalve waar verboden door de toepasselijke wetgeving, en zonder beperking van enige wettelijke rechten voor gebruikers, gaat u ermee akkoord dat alle geschillen, claims en gerechtelijke procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden, zullen worden opgelost en exclusief zullen worden ingediend bij de rechtbanken in Hong Kong, China. Houd er rekening mee dat dwingende wetten u het recht kunnen geven om in andere rechtsgebieden een vordering in te stellen

We beweren niet dat inhoud op een website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie. Degenen die ervoor kiezen om een website te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten, inclusief alle toepasselijke lokale wetten.

 

8. ALGEMENE BEPALINGEN

Toewijzingsrecht, geen vrijstellingen, deelbaarheid

— We kunnen rechten en plichten onder Gebruiksvoorwaarden op elk moment aan een partij overdragen zonder kennisgeving aan u, tenzij kennisgeving aan u vereist is door de toepasselijke wetgeving, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen onder Gebruiksvoorwaarden
— Ons falen om te staan op een onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden of deze te handhaven, is geen verklaring van afstand van de andere Gebruiksvoorwaarden of onze rechten. Gebruikers dienen er altijd van uit te gaan dat de gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn
— Als een bepaling in een deel ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft de rest van de gebruiksvoorwaarden afdwingbaar.

Bijwerken van Gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving (“bijgewerkte voorwaarden”). U stemt ermee in dat we u op de hoogte kunnen stellen van de bijgewerkte voorwaarden door ze op de website te plaatsen, zodat ze toegankelijk zijn via een link op de website, en dat uw gebruik van de website nadat we de bijgewerkte voorwaarden hebben gepost (of ons bezighouden met ander gedrag zoals we kunnen redelijkerwijs specificeren) vormt uw akkoord met de bijgewerkte voorwaarden. Daarom dient u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig na te lezen. De bijgewerkte voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat we ze op de startpagina van de website plaatsen, of op een latere datum zoals hierin gespecificeerd.

Wishlist 0
Continue Shopping

THE PINK LIST

Wil je dat wij jou leuke dingen toesturen?

Wij komen een keer per maand piepen in je inbox met tips voor goede haardagen, winacties waaraan je wilt meedoen en je krijgt als eerste nieuws over nieuwe producten en kortingen.

(Maak je geen zorgen, wij haten spam net zoveel als jij.)

*By signing up with your phone number or email, you agree to receiving occasional newsletters, promotions, and updates from MONDAY Haircare